Om du har mottagit pinkod från din kontaktperson på Svefa, vänligen klicka på knappen fortsätt för uppladdning av filer.
 
Om du inte har fått pinkod för uppladdning av filer, vänligen vänd dig till din kontaktperson på Svefa. Utan pinkod går det inte att ladda upp några filer.
 
Med Vänlig Hälsning
Svefa IT avdelning

Observera att alla fält måste vara ifyllda för att gå vidare med distribution av stora filer

Avsändare stora filer:
Förnamn: Efternamn: Mailadress:
Mottagare stora filer:
Förnamn: Efternamn: Mailadress:
I förväg mottagen giltig pinkod av Svefa kontaktperson:
Kort meddelande till mottagare:

Svefa, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 STOCKHOLM. Tel: +46 (0)10-603 86 00, E-post:info@svefa.se